Trên cơ sở xác định được TẦM NHÌN- SỨ MỆNH- GIÁ TRỊ , ông ty DAIWA VIỆT NAM luôn luôn hướng mọi thành viên, bộ phận tới VĂN HÓA của riêng mình, đó là:

1. Văn hóa nền tảng:

- Quản trị hiện đại nhưng đậm bản sắc văn hóa Việt Nam

- Hướng tới sự thỏa mãn khách hàng.

- Lợi ích được xây dựng dựa trên "Tài Năng" và "Sự đóng góp".

2. Văn hóa định hướng:

- Cởi mở, dân chủ.

- Làm việc chăm chỉ, làm việc nhóm, hỗ trợ đồng đội.

- Đào tạo phát triển năng lực bản thân, năng lực tập thể

- Cải tiến,đam mê và sáng tạo.

-Gia đình trong đại gia đình.

 Daiwa Việt Nam chú trọng vào hoạt động đào tạo, đánh giá và đào tạo lại nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra cũng như nâng cao không ngừng nâng cao năng lực vận hành, tư duy và hành động phù hợp với văn hóa của công ty.

 
Đào tạo tập trung tại văn phòng Daiwa Việt Nam
 

 

Đôi khi là không gian mở như thế này.

 Mọi hoạt động đều lấy con người làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo để cùng hướng đến những team vững mạnh, chuyên nghiệp.