Nằm trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối  và mở rộng sản phẩm,hướng tới sự phát triển chuyên nghiệp lớn mạnh hơn nữa cho năm 2020, Daiwa Việt Nam tiến hành tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức, phương pháp quản trị và chế độ đãi ngộ.  Để làm được việc đó thì Daiwa Việt Nam đã tiến hành hợp tác với đơn vị tư vấn hàng đầu về Nhân sự, Quảng trị đồng thời ứng dụng Công nghệ vào việc điều hành doanh nghiệp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra và mọi công việc được đo lường cụ thể, minh bạch và chuyên nghiệp.Sau đây là một số hình ảnh về các chương trình hợp tác đó:

Ban lãnh đạo công ty Daiwa Việt Nam ký kết và  chụp ảnh lưu niệm với Ms Xuân từ Viện tư vấn Quản trị nhân sự SPRINGO

Công ty Daiwa Việt Nam làm việc với Misa Group trong kế hoạch sử dụng  sử dụng phần mềm ERP

             Hoạt động tư vấn diễn ra nhằm chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nhất về nhân sự, công nghệ để đáp ứng cho việc thực hiện các hoạt động để đạt mục tiêu phù hợp với Tầm nhìn chiến lược  mà Ban lãnh đạo công ty đã đề ra.